Gråkjær

Gråkjær A/S, der blev grundlagt i 1973, beskæftiger 120 personer og udfører projekter inden for erhverv, akvakultur og landbrug. De dækker hele byggeprocessen fra design til den sidste skrue. Gråkjærs landbrugsafdeling har p.t. ca. 30 projekter i Danmark og omkring det samme antal i Norge.

Hvorfor GenieBelt fungerer for Gråkjær

Gråkjær har fået til opgave at bygge en gård langt fra menneskelig beboelse for at undgå spredning af sygdomme. Ikke alene er afstanden en udfordring, der er pres på for at levere projektet til tiden, da dyrene til gården allerede er bestilt.

“Projektstyringsværktøjet GenieBelt er det helt rigtige værktøj for os af flere grunde. For det første har vi behov for en enkel måde at få formidlet og kommunikeret fremdrift og billeder fra byggepladsen, hvilket er uundværligt ved distanceledelse. For det andet er det nødvendigt for os aktivt at involvere alle parter, lige fra bygherre til rådgivere og entreprenører, i tidsplanen, for at kunne realisere projektet. For det tredje skal det være simpelt og nemt at bruge, så alle kan være med. GenieBelt opfylder alle 3 krav til fulde,” siger Morten Malle, direktør for landbrugsproduktionen i Gråkjær.

Morten Malle

Direktør

Målet for os er at have et dynamisk overblik over hele vores portefølje inkluderende alle faser af projektet. Gråkjær hører til nogle af de bedste i sin liga, da vi som hoved- eller totalentreprenør kan styre dine projekter sikkert i havn, og GenieBelt er et strategisk værktøj som forstærker vores kompetencer og passer ind i vores vision

Dynamisk system at arbejde med

I og med det er et brugervenligt og enkelt værktøj er flere underentreprenører og projektdeltagere endt med at sætte stor pris på GenieBelt. Med hyppige opdateringer fra byggepladsen i form af statusopdateringer og vedhæftede billeder, bringer GenieBelt tingene sammen ved at give et komplet billede af projektet.

Projektledere kan se alle opdateringer, udfordringer og få den nødvendige indsigt til at træffe velinformerede beslutninger. Alt i GenieBelt er levende og dynamisk, hvilket har været meget værdifuldt for Gråkjær.

“Førhen havde vi et hav af døde dokumenter, som manuelt skulle opdateres flere steder. Det siger måske sig selv, men det er udgangspunktet for, at fejl og misforståelser opstår. I forhold til tidsstyring, logistik og koordinering er det GenieBelt, der viser vores bygherre, at det, vi har lovet, faktisk er det som sker ude på byggepladsen. GenieBelt tager vores døde dokumenter og gør dem 100% dynamiske,” siger Morten Malle.

GenieBelt til alle projekter

GenieBelt har givet Gråkjær den detaljerede indsigt i deres projekt, som de oprindeligt søgte efter, så nu indser de fordelene ved systemet og planlægger at skalere det over resten af ​​deres landbrugs- og erhvervsprojekter.

“Målet for os er at have et dynamisk overblik over hele vores portefølje inkluderende alle faser af projektet. Gråkjær hører til nogle af de bedste i sin liga, da vi som hoved- eller totalentreprenør kan styre dine projekter sikkert i havn, og GenieBelt er et strategisk værktøj som forstærker vores kompetencer og passer ind i vores vision,” konkluderer Morten Malle.

Book en personlig produktgennemgang

Menu