Silverlife

Silverlife er en teknikentreprenør i England, der i stadig højere grad fungerer som hovedentreprenør. Virksomheden står for leverance af elektrisk og mekanisk arbejde på en lang række byggeprojekter i området omkring London, fra lejlighedskomplekser i luksusklassen til ombygning af kontorer.

En early adopter

Som en af GenieBelts tidlige kunder har Silverlife anvendt projektstyrings- og kommunikationsplatformen på deres projekter i nu fire år.

Vi så potentialet i GenieBelt med det samme, siger Dan Brown, direktør for Silverlife.

GenieBelt er i anvendelse på 70% af Silverlifes igangværende projekter, og målet er at gøre det muligt for alle underentreprenører at anvende værktøjet. Projekter, som Silverlife kører i øjeblikket ved hjælp af GenieBelt inkluderer tre nye boligblokke på Holloway Road i London med en total værdi på 20,2 millioner kroner, samt opførelsen af en ny Metro Bank bankfilial.

Dan Brown

Direktør for Silverlife

Vi indfører det her i vores kultur og gør det til en del af vores processer. Vi er en mindre entreprenør, men vi har mange kunder, og vi prøver at gøre det muligt for folk at anvende GenieBelt mere

Papir – manuelt og tidskrævende

Før GenieBelt brugte Silverlife papirkopier af de projekttidsplaner, som de modtog fra deres kunder. Processerne i forbindelse hermed var manuelle og tidskrævende.

Vi overvågede fremdrift baseret på tidsplanen. Metoden var ikke interaktiv. Det var ikke noget, vi fysisk kunne bruge. Det var bare en papirkopi. Det var meget manuelt og tidskrævende arbejde at rapportere fremdrift på byggeprojekterne. Ofte var den person, der skrev rapporten, nødt til selv at besøge byggepladsen. Så vi brugte ikke tiden effektivt. Det har GenieBelt lavet om på

Tidsbesparelser og samarbejde

GenieBelts brugervenlige software har gjort det muligt for Silverlifes ingeniører at rapportere fremdrift fra deres smartphones. Med kun få klik genererer de nemt præsentable fremdriftsrapporter. Dan Brown roser den måde, GenieBelts platform fremmer samarbejdet.

“Jeg kan godt lide, hvordan GenieBelt gør det muligt for alle teammedlemmer at involvere sig og se fremdrift på ét centralt system. Der er fokus på at fremme samarbejdet. Vi kan også få vores kunder til at se vores tidsplan, som basalt set er deres tidsplan, i realtid i et Gantt diagram.”

Et af projekterne, hvor Silverlife har anvendt GenieBelt, var betydeligt forsinket, og der var konflikter under opsejling.

Det var et ret kompliceret projekt, og det var dårligt ledet. Så med GenieBelt kunne vi hurtigt lave ugentlige opdateringer, tage billeder og vise, hvor andre parter forårsagede forsinkelser – dette hjalp vores kunde med at styre deres andre fagentreprenører

Ved hjælp af GenieBelt kunne Silverlife vise kunden, hvor problemerne var, hvilket bragte en højst nødvendig transparens til projektet. De rapporter, der blev genereret, gjorde det muligt for kunden at styre sine andre entreprenører og køre projektet meget mere effektivt.

Fremtidens byggebranche – transparens og samarbejde

Ifølge Dan Brown har projekttidsplanen altid været et redskab til topstyring og kontrol

“Historisk har tidsplanen altid handlet om topstyring. Den udarbejdes på højt niveau og skubbes nedad. Den har aldrig rigtig handlet om de mennesker, der var del af processen, og den har ikke bemyndiget de mennesker, der rent faktisk udførte arbejdet på byggepladserne”, siger Dan Brown og fortsætter, “Alle taler om samarbejde, men de favner det ikke i virkeligheden. Jeg anbefaler GenieBelt til alle som et virkelig smart og brugervenligt samarbejds- og kommunikationsværktøj, der gør det muligt at have en åben tilgang til projektets tidsplan.”

Med GenieBelt kan Silverlifes tilsynsførende og projektledere tage ejerskab af deres del at planen, hvilket gør det muligt for dem at styre projektet fra bunden op i stedet for omvendt.

Som proaktiv aktør i den britiske byggebranche anvender Silverlife digitale teknologier for at skabe en helt transparent og samarbejdsorienteret tilgang til projektstyring.

Book en personlig produktgennemgang

Menu